Tűzjelzés, téves jelzés

Magyarországon a XIX. század közepén alakultak meg az első szervezett tűzoltóságok, de a tüzek megelőzése és az általuk okozott károk csökkentése már az első civilizációk kialakulása óta alapvető érdeke volt az embernek.

A közbiztonság meghatározó, szerves részeként működő tűzvédelem célja, hogy a jogszabályok és szabványok segítségével a valós élet valós problémáira nyújtson megfelelő megoldási lehetőségeket, továbbá feladata az, hogy a tűzvédelmi szabályok következetes betartatásával és betartatásával védje az állampolgárokat, teremtse meg a tüzek oltását célzó hatékony beavatkozás feltételeit, és mindeközben biztosítsa a beavatkozó állomány alapvető biztonságát is.

E célok elérése érdekében:

  • a tűzmegelőzés terén megalapozott, hatékony és ügyfélközpontú hatósági, szakhatósági, piacfelügyeleti, tájékoztatási tevékenységet,
  • a tűzoltói események (tűzesetek, balesetek, egyéb kárelhárítás) során a gyors, hatékony, biztonságos beavatkozást,
  • a tűzvizsgálatok lefolytatásakor és a beavatkozások elemzése során precíz, minden részletre kiterjedő, a megelőzés és beavatkozás területén is használható következtetések levonására alkalmas munkát kívánunk megvalósítani.

A biztonság, ezen belül a tűzbiztonság megteremtése és megfelelő szinten tartása össztársadalmi feladat, ezért a célok megvalósításához a tűzvédelem terén jelentkező feladatokat az állampolgárok, társszervek, gazdálkodó szervezetek, önkéntes szervezetek, és nem utolsó sorban a létesítményi, önkormányzati tűzoltóságok, továbbá a tűzoltó egyesületek együttműködésével tervezzük végrehajtani.

2012. január 1-jén megalakult az egységes katasztrófavédelmi szervezeti rendszer.
A különböző szervezetek (tűzoltóság, polgári védelem, iparbiztonság és a katasztrófavédelem) egy egységgé alakulása jelentős változásokat hozott. A 2011- ben elfogadott katasztrófavédelmi törvény értelmében 2012. január elsejétől az önkormányzati tűzoltóságok az egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami tűzoltóságokká alakultak át 2012. április 1-én. A létrehozott új rendszer egyik fő célja az volt, hogy a rendszer hatékonyan és gyorsan felszámolja a bekövetkező káreseteket, továbbá a feladatok végrehajtása során egyértelműen meg lehessen határozni kinek, milyen feladatai vannak. Fontos és kiemelkedő része volt a rendszernek a feladatok végrehajtásáért felelős személyek megnevezése és a feladatok végrehajtásának számon kérhetősége, vagyis az alá- és fölérendeltségi viszonyok egyértelművé válása. A katasztrófavédelem fontos közügy, mely feladatokat határoz meg az állam, illetve az állampolgárok számára. Az új, egységes katasztrófavédelmi rendszerben a szervezeti rendszer új struktúrája állt fel. A hivatásos tűzoltóságok önkormányzati irányítás alól átkerültek a katasztrófavédelmi kirendeltségek közvetlen irányítása alá.

 A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által védett terület az ország legnagyobb területű vármegyéje, 528 418 ember él a 8 445,15 km²-en. Délről a szerbiai Vajdasággal szomszédos, nyugatról a Duna, kelet felől a Tisza határolja. A vármegyében még dominál az agrárjelleg, de a nagyobb városokban (Baja, Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, stb.) és vonzáskörzetükben számos ipari üzem is működik. A hazánkat érintő összes természeti és civilizációs veszélyeztető hatás bekövetkezhet Bács-Kiskun vármegyében, ezek közül kiemelkednek: az ár- és belvizek, a rendkívüli időjárás, a veszélyes anyagok, a nukleáris energia és a tűzesetek okozta veszélyeztetettség.

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területén hat hivatásos tűzoltóság és három katasztrófavédelmi őrs működik és lát el készenlétet napi szinten. A vármegye tűzvédelmében fontos szerepet töltenek be az önkormányzati tűzoltóságok és a tűzoltó egyesületek. Az igazgatóság területén összesen kilenc önkormányzati tűzoltóság végez tűzoltási és műszaki mentési feladatokat, és harmincnyolc tűzoltó egyesület rendelkezik együttműködési megállapodással a hivatásos tűzoltósággal. A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén, összesen három létesítményi tűzoltóság működik.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap