A Közösségi Szolgálat programja

1. A Közösségi Szolgálat (a továbbiakban: KSZ) teljesítése során egy óra 60 perc, egy alkalom legalább 1 óra, de legfeljebb 3 óra lehet. A KSZ-re vonatkozóan meghatározott kötelező óraszámot a középiskolai képzés első három tanéve során célszerű teljesíteni. A KSZ a katasztrófavédelem vonatkozásában meghatározott tevékenységi körökből teljesíthető (lásd: Tevékenységi körök fül).

2. A tevékenységi köröket a fogadó intézmény a települési veszélyeztetettség előtérbe helyezésével, a helyi sajátosságok és a korosztályi jellemzők figyelembevételével, elméleti és többségében gyakorlati tevékenységek teljesítésének meghatározásával kibővíti.

3. A tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági szakterülethez kapcsolódó tevékenységi körök összesen 50 órában hajthatóak végre, az egy ütemben teljesítendő programban legalább két különböző tevékenységi körből, legalább 13 óra összes óraszámot kell biztosítani.

4. Az igazgatóság és a kirendeltség a program elvégzésére – igény szerint – összevont formában (mindhárom tevékenységi kör teljesítése) is lehetőséget biztosíthat, amelynek szervezése külön terv szerint történik.

5. Az EMMI rendelet 133. § (5) pontjában meghatározottak szerinti felkészítő és záró órák megtartásáért elsődlegesen a küldő intézmény kijelölt pedagógusa a felelős, akinek munkájában a fogadó intézményben kijelölt mentor felkérés esetén közreműködik. A fogadó intézmény a felkészítő órát tartó pedagógus részére a saját tevékenységi profilját bemutató előadást készít. 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap