Közösségi szolgálat teljesítése a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

A közösségi szolgálatteljesítés programja

- A program minden hónapban 5 munkanapon, a kapcsolattartó mentorral előzetesen egyeztetve hajtható végre

- Egy óra 60 perc, egy alkalom legalább 1, legfeljebb 3 óra

- A programot jelentő 50 órát a középiskola első 3 tanévében – akár a tanítási szünetekben is! –, egyenletesen elosztva célszerű teljesíteni

- Egy időpontban maximum 5 tanuló vehet részt a programban

- Felkészítő és záró órák az iskolában kerülnek megtartásra – ez az iskolában kijelölt pedagógus felelőssége

- A közösségi szolgálatteljesítést jelenléti íven kell vezetni

- Az órák 80% alatti látogatása esetén a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: BK VMKI) az igazolást megtagadja a tanulótól

- 80%-os részvétel felett a tanuló igazolt hiányzását egy alkalommal pótolhatja

- Teljesítésigazolás csak 100%-ban teljesített közösségi szolgálat esetén állítható ki

- Egyedi kérésre méltányossági alapon a Bács-Kiskun VMKI igazgatója részigazolást is kiállít a közösségi szolgálat teljesítéséről

 

Teljesíthető tevékenységi körök:

Tűzmegelőzés, tűvédelem tevékenységi kör

a. Közreműködés a küldő intézmény tűzriadó tervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában (2-3 óra)

b. Részvétel a küldő intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében (1-2 óra)

c. Közreműködés tűzoltó versenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában (3-5 óra)

d. Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (3-5 óra)

e. Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben (2-3 óra)

 

Polgári védelem tevékenységi kör

a. Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában (2-3 óra)

b. Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában (3-5 óra)

c. Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában (3-5 óra)

d. Közreműködés a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében (1-2 óra)

e. Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (2-3 óra)

 

Iparbiztonság tevékenységi kör

a. Részvétel a veszélyes áruszállítást nyomon követő rendszerek (RIS, SZIR) karbantartásában és napi alkalmazásukban (1-2 óra)

b. Közreműködés statisztikai – kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait valamint a nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó – kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában (2-3 óra)

c. Részvétel veszélyes üzem bejárásokon – az üzemeltetőkkel folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően (2-3 óra)

d. Közreműködés a katasztrófavédelmi műveleti labor járművek napi karbantartásában, üzemszerű működtetésében (1-2 óra)

 

Jelentkezés rendje:

A küldő középiskola kijelölt felelős pedagógusa előzetesen egyezteti tanulóinak részvételét a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölt mentorával.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap