Jelentkezés rendje

A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem) az idei tanévben is folytatódik, lehetőséget biztosítva a 9-11. évfolyamos korcsoport részére a katasztrófavédelem feladatrendszerének és küldetésének megismerésére, a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség, illetőleg felelősségérzet kialakítására.

Hosszú távon megvalósítandó cél, hogy a közösségi szolgálat jogszabályban meghatározott kötelező óraszámát (50 óra) a katasztrófavédelemnél önként teljesítő tanulók a polgári védelmi kötelezettség intézményére felkészülve felelős állampolgárként vegyenek részt a katasztrófák elleni védekezésben, a katasztrófavédelem nemzeti ügyként történő kezelésében.

Erre tekintettel a jogszabályokban meghatározott módon a kijelölt katasztrófavédelmi szerv, mint fogadó intézmény együttműködési megállapodást köt a közösségi szolgálatra jelentkező tanuló/kat küldő középfokú oktatási intézményével.

A fogadó intézmény  minden hónapban legalább 5 napot jelöl a Közösségi Szolgálat teljesítésére, amelyről honlapján, valamint az illetékességi területén található középfokú oktatási intézmények igazgatóit egyéb módon (pl.: telefonon, e-mail) tájékoztatja.

A küldő intézmény kijelölt pedagógusa, Közösségi Szolgálatra jelentkező tanulót/kat a fogadó szervvel kötött együttműködési megállapodásban meghatározottakra tekintettel, csoportokban a fogadó intézményekhez irányítja.

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítése során az arra önként jelentkező tanuló és a fogadó intézmény között munkaviszony nem jön létre, a tanulót a Közösségi Szolgálat teljesítéséért illetmény, munkabér és egyéb juttatás nem illeti meg, a tanuló nem minősül fiatal munkavállalónak.

A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.

A tanuló a Jelentkezési lap (lásd melléklet) kitöltésével, az általa választott tevékenység(ek) megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap