Megyei Főügyeleti Osztály

 • A megyei fő- és műveletirányítási ügyelet megyei hatáskörű 24 órás ügyeleti szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a magasabb mozgósítási készenlétbe helyezett polgári védelmi szervezetek területi szintű állandó ügyeletét látja el.
 • Működteti a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatot.
 • A megyei fő- és műveletirányítási ügyelet a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Bács-Kiskun MKI) Igazgatóhelyettesi Szervezet, Főügyeleti Osztályának szervezeti egysége.
 • Elsődleges feladata a jelzés értékelése és ez alapján a riasztandó erők, eszközök meghatározása, majd azok leriasztása. Ezt követően az esemény szakszerű kezelése, a szükséges további intézkedések megtétele.
 • Káresetek során értesíti a társszerveket, kapcsolatot tart a közmű szolgáltatókkal.
 • Irányítja és koordinálja a hivatásos- és önkormányzati tűzoltóságok ügyeleti szolgálatát és annak tevékenységét.
 • Végrehajtja jelentési kötelezettségeit.
 • Végrehajtja a szükséges riasztási, értesítési, berendelési feladatokat.
 • A tudomására jutott katasztrófa, veszélyhelyzet, kiemelt tűzeset, műszaki mentés esetén azonnali intézkedéseket tesz, amennyiben a késedelmes intézkedés különösen nagy anyagi kárt okozhat, illetve emberéletet veszélyeztethet.
 • Intézkedik az eseményhez, rendkívüli eseményhez vagy veszélyhelyzethez kapcsolódó információk beszerzésére és döntésre jogosultakhoz történő továbbítására.
 • Végzi a megyei riasztású szerek riasztását és kezdeményezi a megyei műveletirányítási terven felül szükséges erők, eszközök vonultatását, szükség esetén azok átcsoportosítását.
 • Tájékoztatja az együttműködő, illetve az érintett szervek ügyeleti szolgálatait az őket érintő bekövetkezett eseményekről.
 • A rendelkezésre álló információkat a Bács-Kiskun MKI szóvivőjének átadja (szóban vagy írásban).
 • Amennyiben a feladatellátás során olyan információ érkezik az ügyeletre, mely a hivatali munkarendben dolgozó állomány számára feladatot ír elő, azonnal jelenti az érintett szervezeti egység vezetőjének.
 • Közreműködik a kommunikációt végző számára szükséges további adatok, információk összegyűjtésében, folyamatos frissítésében.
 • A beérkezett adatok alapján naprakészen tartja a káresetek felszámolásába bevonható erők, eszközök, szervezetek számítógépes adatbázisát.
 • Fogadja helyi katasztrófavédelmi szervek ügyeleti szolgálatai által továbbított jelentéseket a Bács-Kiskun MKI feladatrendszeréhez kapcsolódó eseményekről, cselekményekről.
 • A Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban: MVB) aktivizálása esetén, kifejezett utasításra végrehajtja az érintett munkacsoportok riasztását.
 • A Bács-Kiskun MKI igazgatóját, igazgatóhelyettesét, valamint Humánszolgálatát azonnal tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek személyi állományát ért munkabalesetekről.
 • Azonnal jelenti az igazgatónak, illetve igazgatóhelyettesnek a számára meghatározott eseményeket, valamint tájékoztatja a szakterületért felelős megyei főfelügyelőket.
 • Fogadja és összesíti a helyi katasztrófavédelmi szervek különleges jogrenddel kapcsolatos jelentését.
 • Késedelem nélkül továbbítja és végrehajtja a Belügyminisztériumból érkező intézkedéseket, feladatokat.
 • Kapcsolatot tart a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség és más együttműködésre kijelölt szervek ügyeleti szolgálataival, a kölcsönös tájékoztatást biztosítja.

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat

 • Megyei hatáskörű 24 órás készenléti szolgálat, mely a továbbiakban: Bács-Kiskun MKI Igazgatóhelyettesi Szervezet, Főügyeleti Osztályának szervezeti egysége.
 • Riasztása esetén a káresemény helyszínére vonul, beavatkozik, majd jelentést készít.
 • A KMSZ riasztására az alábbi esetekben kerül sor:
 1. minden II-es vagy annál magasabb riasztási fokozat elrendelésekor;
 2. ha a kárhelyszínen tűzoltó súlyosan, életveszélyesen megsérült, elhunyt;
 3. amennyiben a megyei/fővárosi fő-és műveletirányító ügyelet a visszajelzések alapján úgy dönt;
 4. amennyiben a kárhelyszínen lévő tűzoltásvezető konzultációra kéri összetett, bonyolult eseteknél (műszaki mentés, daruzás, magasból-, mélyből mentés, fakidőlés, stb.);
 5. amennyiben a KMSZ-en málházott speciális felszerelésekre a helyszínen szükség van;
 6. tűzoltó gépjármű balesetéhez, ha a baleset személyi sérüléssel járt;
 7. az igazgató vagy igazgatóhelyettes utasítására;
 8. a tűzoltósági főfelügyelő utasítására;
 9. a KMSZ vezető döntése alapján, amennyiben az adott káreset felszámolását ellenőrizni kívánja vagy a visszajelzések alapján indokoltnak tartja és a megyei fő- és műveletirányítási ügyelettel a vonulás megkezdése előtt konzultált.
 • Szakirányítását a megyei főfelügyelők látják el.
 • A beavatkozó állomány részére gyakorlatokat szervez, végrehajtásukat ellenőrzi.
 • Részt vesz az állomány képzésében, felkészítésében, számukra szintfelmérőket készít, elméleti és gyakorlati feladatokkal, az eredményt dokumentálja, valamint javaslatot készít az adott állomány szakmai fejlesztésére.
 • Segíti a tűzoltásvezetők munkáját, szükség esetén átveszi a káreset irányítását.
 • A szabályozókban előírt esetekben a helyszínen káreseti helyszíni szemlét hajt végre.