Veszélyes vegyi anyagok

Veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, tárolása, szállítása

Bács-Kiskun megye területén 4 db felső küszöbértékű veszélyes üzem (a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége Kormányrendeletben meghatározott felső küszöbértéket eléri vagy meghaladja) található, melyek közül Lakitelek, Kecskemét és Solt külső védelmi tervvel rendelkeznek. (a külső védelmi terv a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem környezetében élő lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv) Zsanán a településtől távol esik a felsőküszöbös üzem, így nem készült külső védelmi terv.

A megyében 9 db alsó küszöbértékű és 23 küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik.

Baja, Dunavecse, Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas veszélyes üzemeiben küszöbérték alatti mennyiségű veszélyes anyag található, a hatóság azonban külső védelmi terv készítésére kötelezte.

Számottevő, ugyanakkor időszakos a mezőgazdasági munkákhoz alkalmazott vegyi anyagok, rágcsáló és gombaölő szerek, valamint műtrágya felhasználása és tárolása.

A fentiek alapján elsősorban az üzemi dolgozók, illetve az üzem közvetlen környezetében élő lakosság vonatkozásában jelentenek veszélyforrást a vegyi anyagok.

A megyében a veszélyes anyag szállítása részben a felhasználó üzemekhez-üzemektől történik, részben helyi felhasználót nem érintő tranzit. A térség közúti forgalmának döntő többsége az M5 autópályán, a 44-es, az 51-es, 52-es, 53-as, 54-es és 55-ös számú főútvonalakon zajlik a települések és határátkelőhelyek felé. A vasúti tranzit szállítással továbbított anyagok mennyisége és típusa évek óta jelentős.

A közúti veszélyesáru-szállítás potenciális veszélyt jelent a környezetre. Az események leggyakrabban a szállító járművek nem megfelelő műszaki állapota, valamint a gépjárművezetők mulasztása, illetőleg a jármű közlekedési balesete miatt következnek be. A baleset következtében kiszabadult veszélyes anyag hatása függ a szállított veszélyes anyag mennyiségétől, kémiai, fizikai tulajdonságaitól, biológiai hatásától, a baleset helyszínének lakott területtől való távolságától, a meteorológiai viszonyoktól.

A vasúti veszélyesáru-szállításban a tranzit jelentősége a nagyobb, a belföldi szállításokhoz a megrendelők inkább a drágább, de rugalmasabb közúti fuvarozást választják.

Kiemelt kockázatot jelent a 150. számú Budapest- Kunszentmiklós- Tass- Kelebia vasúti fővonalon átvonuló tranzit szállítmány.

A megye légterében kilenc légi folyosó van kijelölve. A veszélyesáru-szállítások gyakorisága, tevékenységi köre légitársaságonként eltérő. Egyes szállítmányozók nem, vagy csak korlátozott mértékben, bizonyos anyagcsoportokra leszűkítve vállalnak szállítást. Területi szinten a légi szállításokról információ nem áll rendelkezésre, tekintve, hogy a megyében nincs olyan repülőtér, ahol ki-berakodás történne.