Felkészítések, képzések

2019

október

Noé Mentőcsoport nemzeti újraminősítő gyakorlata

Bács-Kiskun megye területén jelentkező lakosságvédelmi - kiemelten az ár- és belvízvédelmi - feladatok hatékonyabb ellátása érdekében szükség van a különböző önkéntes mentőcsoportok bevonására, amelyek felkészültségük és reagálási képességük alapján jól illeszkednek a katasztrófavédelem rendszerébe, speciális szaktudásukkal növelik a mentő kapacitást.

A mentőcsoportok megalakítása és rendszerbe állása 2012-ben kezdődött. Az önkéntesek bázisára alapozva országos, majd megyei szintű mentőcsoportok alakultak. Ezt követően a járási csoportok létrehozása és rendszerbeállítása következett.

A kunszentmiklósi járásban megalakított NOÉ mentőcsoport 2014-es rendszerbeállító gyakorlat keretében bizonyította, hogy felkészült a nemzeti minősítés megszerzésére, és katasztrófahelyzetben való alkalmazásra. Az elmúlt években több gyakorlaton is bizonyította a mentőcsoport állománya a felkészültségét, ám most - 5 év elteltével - ismét megméretetett a mentőcsoport.

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség valamint a Magyar Polgári Védelmi Szövetség aktív közreműködésével és anyagi hozzájárulásával 2019. október 16-a és 18-a között Dunaegyházán került sor a Noé JMCS újraminősítő gyakorlatára.

A gyakorlat alapvetése szerint a Dunán levonuló rendkívüli árhullám várhatóan minden eddigi szintet meghalad, és a védművek nem biztosítják a térség árvízi védelmét. A kunszentmiklósi szakaszmérnökség vezetőjének irányításával töltésmagasítási, nyúlgátépítési, fóliázási, rézsűmegtámasztási munkálatokat végeztek, majd éjjel folyamatos figyelőszolgálatot szerveztek. A figyelőszolgálat buzgárt észlelt, amely ellen ellennyomó medencét készítettek.

A mentőcsoport az azonnali védekezési feladatokkal párhuzamosan kiépítette a vezetési törzs és a segélyhely működési helyét. Kristóf András a mentőcsoport parancsnoka, valamint a vízkárelhárítási komponens vezetője, Kovács Zoltán folyamatosan irányították és figyelemmel kísérték a tagok ténykedését, a zsáktöltést, a homokzsákok illesztését.

Az értékelést és minősítést Szabó Antal tű. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő végezte. Kiemelte a tagok példás hozzáállását és szakmai felkészültségét, amely lehetővé teszi, hogy a hivatásos állomány munkáját hatékonyan kiegészítsék.

A gyakorlatot megtekintette dr. habil Endrődi István nyá. tű. ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke, valamint Mészáros Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke. Mindketten elismerően szóltak a mentőcsoport gyakorlatáról, külön kiemelve az önkéntesek felkészültségét és méltatva a gyakorlat során tanúsított példaértékű hozzáállásukat.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

 

június

„Képzeletbeli földrengés sújtotta Kecskemét városát!”

A Hírös Vakond Önkéntes Járási Mentőcsoport nemzeti minősítésének megújító gyakorlatára került sor 2019. június 22-én, Kecskeméten a régi gabonasilóban és annak környezetében.

 A gyakorlat feltételezése szerint földrengés rázta meg Kecskemét térségét, ahol több épület károsodott, a közmű szolgáltatások megszűntek, többen az épületekben rekedtek, és feltételezhetően sérüléseket szenvedtek. A túlélők mihamarabbi felkutatása és mentése érdekében riasztották a Hírös Vakond Mentőcsoport tagjait. A gyakorlat során a civil szervezetekből - így a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség tagjaiból, polgárőrökből, önkéntes tűzoltókból, speciális mentőkből - álló csoport vezetési pontot alakított ki, a sérültek ellátásához elsősegélynyújtó pontot állítottak fel, és a pihentető rész kialakítására is sor került.

A leglátványosabb feladatot a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete által biztosított „statiszták” mentése jelentette. Valósághű sérülések, helyzetek és jajszavak tették életszerűvé a kutatási-mentési, sérült ellátási munkálatokat. A nyílt törést szenvedett, a vérző, a medencesérült, a tetőn rekedt pánikoló „sérültek” mentése összeszokott csapatmunkát igényelt az önkéntesektől. A nyolcemeletes épület tetejéről történő mentés a hivatásos katasztrófavédelmi egységek bevonásával került végrehajtásra.  A Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület felderítő drónnal segítette a kutatást. A gyakorlat egyik eleméről szóló videó az alábbi linken található:

https://www.youtube.com/watch?v=I2vmI6SsL_M&feature=youtu.be

A kutatási, mentési munkálatok közben a mentőcsoport a HUNOR mentőszervezet egyik tagjának irányításával „sérült házfal” megtámasztását végezte el. A gyakorlat helyszínének körülhatárolását, lezárását, illetve a beavatkozó állomány részére az ivóvizet és az ebéd szállítását a bevont polgárőr egyesületek önkéntesei végezték.

A gyakorlat jól sikerült, a minősítő bizottság ennek megfelelően értékelt: a mentőcsoport újabb 5 évre megszerezte a „Nemzeti Minősítést” könnyű városi kutató-mentő feladatok végrehajtására.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

Sugovica, Wesselényi és Kígyós Járási Mentőcsoportok újraminősítő gyakorlata

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség I. félévi munkatervének megfelelően 2019. június 1-én a kirendeltség három járásának – Baja, Kalocsa és Bácsalmás - mentőcsoportjai bizonyították felkészültségüket és jártasságukat a vízkárelhárítási részfeladatokban.

A gyakorlat előző napi riasztással indult, majd a mentőcsoport tagjai megjelentek a gyakorlat helyszínén Baján a Petőfi-szigeten. Rövid munkavédelmi oktatás után a résztvevők a gyakorlat helyszínére távoztak, majd a foglalkozásvezetők irányításával megkezdődött a gyakorlás. A vízi mentő foglalkozási helyen bemutatásra került a helyes vízből való személyi mentés, illetve az ezt követő elsősegély nyújtási tevékenység. Az ide beosztott vízi mentők gyakorolták a különféle kötélkötések végrehajtását, tárgyak és személyek vonatkozásában.

A vízkárelhárítási egységek több foglalkozási helyen váltották egymást.

 1. Nyúlgát építése homokzsákból töltés magasítás céljából 2 sorban, 3 zsák magasan, 10 m hosszan
 2. Bordás megtámasztás készítése homokzsákból töltés megcsúszás ellen bordák kialakítása 2 zsák szélességben, 4 zsák magasan töltés lábtól töltés koronáig
 3. Ellennyomó medence készítése altalajtörés elleni védekezés: buzgár elfogás: 2 sor szélességben, 3 sor magasan, 3 m átmérőben
 4. Beaver típusú felfújható mobilgát létesítésének gyakorlása, alkalmazásának lehetőségei, a résztvevők először levegővel majd vízzel töltötték fel a kétrészes mobilgátat.

Logisztikai egység tagjai a kemping kijelölt területén felépítették a konyha sátrat illetve az étkező sátrat. A logisztikai egység gasztronómiában jártas tagjai két bográcsban pörköltet főztek a gyakorlaton résztvevő állománynak. A többiek segédkeztek ebben, illetve az étkezősátor berendezését és a terítést végezték. A logisztikai egység ezen felül a foglalkozási helyeken dolgozók részére ásványvizet folyamatosan biztosított.

A gyakorlatot követően a résztvevők jó étvággyal elfogyasztották az időközben megfőtt pörköltet.  

A gyakorlat megvalósulásának anyagi hátterét a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség illetve Baja Város Önkormányzata biztosította.

 

május

Gyakorlatozott a települési Önkéntes Mentőcsoport

2019. május 10-én szinten tartó gyakorlatot tartott Kelebián a települési önkéntes mentőcsoport. Fő cél a vihar okozta károk felszámolásban való közreműködés gyakorlati fogásainak elmélyítése volt.

A mentőcsoport tevékenységi körébe tartozik települést érő viharkárok felszámolása, akár önállóan, akár a hivatásos katasztrófavédelmi egységekkel való együttműködésben.

A feltételezés szerint Kelebián a rendkívüli időjárás, nagy erejű szél, lezúduló nagy mennyiségű csapadék lakóépületeket rongált meg, fákat döntött ki. A szélsőséges időjárás következtében jelentős károk keletkeztek. A település polgármestere a kialakult helyzetet értékelve utasítást adott az önkéntes mentőcsoport alkalmazására. Egy külterületi ingatlant kellett megvédeni.

A jelzett hely megközelítése során egy, a viharban kidőlt fa útakadályt képezett, melyet a mentőcsoport tagjai láncfűrésszel és kézi erővel eltávolítottak. Az épület tetőhéjazatát a szél megbontotta, mely így beázott, ezért a héjazaton támadt hiányosságot fóliával takarták le, így akadályozva az épületszerkezetek további károsodását.

A gyakorlat keretében a mentőcsoportnak homokzsákos védekezési, vízszivattyúzási és sérült ellátási feladatokat kellett ellátnia.

A gyakorlat bebizonyította, hogy a mentőcsoport az alapfeladatát megfelelően és fegyelmezetten képes ellátni. A minősítés keretében megszerzett képességeit szinten tartotta, továbbra is alkalmas a hivatásos katasztrófavédelmi egységek munkájának támogatására.

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a gyakorlat megvalósulását tagjai részvételével és anyagi hozzájárulással támogatta.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

február

Drog prevenció Kiskunmajsán

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség immár 3. éve folytatja a drog prevenciós tevékenységét, melynek keretében ez alkalommal 2019. február 5-én 3 előadás keretében a Kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, valamint a Kiskunmajsai Arany János és a Kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános iskola diákjai ismerkedhettek meg a drogok szellemi, mentális és fizikai károsító hatásaival, valamint a választás és az elutasítás lehetőségével, felelősségével.  Marosi Antal „A drogokról másképpen” című előadása a megszokott módon lebilincselte a hallgatóságot.

A drog prevenciós programról bővebben a http://www.adrogokrolmaskeppen.hu/ honlapon tájékozódhat.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

2018

december

Drog prevenció

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség immár 3. éve folytatja a drog prevenciós tevékenységét, melynek keretében ez alkalommal 2018. december 13-án a Bajai Szentistváni Általános Iskola, a Csávolyi Tagintézménye valamint a Bajai III. Béla Gimnázium tanulói ismerkedhettek meg a drogok szellemi, mentális és fizikai károsító hatásaival, valamint a választás és az elutasítás lehetőségével, felelősségével.  Marosi Antal „A drogokról másképpen” című előadása a megszokott módon lebilincselte a hallgatóságot.

A drog prevenciós programról bővebben a http://www.adrogokrolmaskeppen.hu/ honlapon tájékozódhat.


KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

 

november

Képzéssorozat a Kiskunságban

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének szakmai vezetésével 2018. november 22. és 26. között Császártöltésen, Akasztón és Izsákon tartották meg a települési köteles polgári védelmi szervezetek lakosságvédelmi, egészségügyi, logisztikai és műszaki-kárfelszámoló komponenseinek szakkiképzését, a települési önkéntes mentőcsoportok és a Kiskőrös Járási Önkéntes Mentőcsoport éves szintentartó gyakorlatát.

A képzések és a szintentartó gyakorlatok tovább mélyítették a korábban elsajátított ismereteket, továbbá erősítették a helyi beavatkozó állomány szakmai képességét.

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a képzéssorozatot tagjai részvételével és anyagi hozzájárulással támogatta.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

október

Jól szervezett, látványos nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat Foktőn

Foktőn, október 11-én, a Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság szervezésében látványos elemekben is bővelkedő nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat zajlott, melyen az előadások után a szakszerű mentésről és kárelhárításról is megnyugtató képet kapott minden résztvevő és meghívott.

A gyakorlat első fázisában a művelődési házban előadásokat hallgattak a résztvevők, így többek között az előállt helyzetről, a védelmi igazgatás rendszeréről, működésbe lépéséről, a lakosság riasztásáról, értesítéséről, a különféle lakosságvédelmi intézkedések típusairól és jellemzőiről. Az előadások végén a Lakossági Tájékoztató és Riasztó Rendszer helyi végpontjából a klasszikus veszélyt jelző szirénahang szólalt meg, majd a lakosság magatartására vonatkozó utasítások hangoztak el.  Ennek keretében történt a jódtabletták kiosztása, majd a gépjárművel nem rendelkező lakosok buszokkal történő kimenekítése.

A gyakorlat második fázisában a sportpályán települt katasztrófavédelmi, honvédségi és rendőrségi erők technikai és képesség bemutatója zajlott. Ennek keretében egy ellenőrző, áteresztő pont működtetését, radioaktív sugárzás felderítését és mérését, személyi és technikai eszközök mentesítését és a hátra maradt anyagi javak őrzését mutatták be.

A gyakorlat során több szervezet, így a Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság, Foktő települési polgári védelmi szervezet, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt., az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, az MH 38. Merász Mihály Területvédelmi Zászlóalj és a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség együttes munkája révén a résztvevők és meghívottak egyaránt elismerően nyilatkoztak a gyakorlat megvalósulásáról, valamint a lakosságvédelem működéséről.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

 

május

 

Kiskunmajsai Járási Mentőcsoport gyakorlata

A kiskunmajsai járásban 2013-ban alakult meg az önkéntesekből álló járási mentőcsoport. A területre jellemző veszélyeztető hatások, jellemzően a belvíz és a rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek elleni fellépés képességével rendelkeznek.

A mentőcsoport a nemzeti minősítést korábban megszerezte, május 30-31-én az éves szinten tartó gyakorlatát tartotta.

A gyakorlat feltételezése alapján a térséget sújtó rendkívüli szélvihar és esőzés miatt a katasztrófavédelem hivatásos erői mellett, a járási mentőcsoport alkalmazására is szükség volt. A vihar következményeinek felszámolása érdekében útzárat képező és épületre dőlt fákat távolítottak el, károsodott épület dúcolását, pincékből vízszivattyúzást, földút karbantartását végezték. A gyakorlat részeként bázis kialakítását és üzembe helyezését, valamint balesetet szenvedett mentőcsoport tag elsősegélyben való részesítését is gyakorolták.

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a gyakorlat megvalósulását tagjai részvételével és anyagi hozzájárulással támogatta.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

Gyakorlatozott a Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport

Szinten tartó gyakorlatot tartott Mélykúton 2018. május 26-án a Jánoshalmi járásban működő 20 fős Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport (FBÖMCS). Fő cél a vihar okozta károk felszámolásban való közreműködés ismereteinek elmélyítése volt.

Járási mentőcsoport tevékenységi körébe tartozik a hivatásos katasztrófavédelmi egységek szükség esetén való támogatása viharkárok esetén. A feltételezés szerint Mélykúton a rendkívüli időjárás, nagy erejű szél, lezúduló nagy mennyiségű csapadék lakóépületeket rongált meg, fákat döntött ki, emellett a villámcsapás miatt tűz is keletkezett. A kivonuló hivatásos egységek nem győzik a kárelhárítást, ezért a kérik az FBÖMCS munkálatokban való részvételét.

A gyakorlat keretében a mentőcsoportnak homokzsákos védekezési, vízszivattyúzási, fakivágási feladatokat kellett ellátnia. A mozzanatok részét képezte még a menet végrehajtása, külső irányítási pont telepítése, sátorállítással, aggregátor beüzemeléssel illetve az ellátás megszervezése is.

A gyakorlat bebizonyította, hogy a mentőcsoport az alapfeladatát megfelelően és fegyelmezetten képes ellátni. A nemzeti minősítés keretében megszerzett képességeit szinten tartotta, továbbra is alkalmas a hivatásos katasztrófavédelmi egységek munkájának támogatására. A gyakorlatot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kijelölt szakembere megfelelőre értékelte. A következő évben a mentőcsoport kiemelt feladat lesz az nemzeti minősítés újra megszerzése.

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a gyakorlat megvalósulását tagjai részvételével és anyagi hozzájárulással támogatta.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

Kiskunhalas Járási Mentőcsoport gyakorlata

2013-ban Tüzes Kunok néven alakult meg az önkéntesekből álló járási mentőcsoport Kiskunhalason. Feladatuk, hogy a járás veszélyeztetettségéből – belvíz, rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek, valamint a nagykiterjedésű erdőtüzek – adódó helyzeteknél jelentkező lakosságvédelmi szakfeladatokat ellássa. Valós beavatkozó tevékenységükre az elmúlt években többször is sor került, jellemzően rendkívüli viharkárok felszámolásakor, de lezuhant kisrepülő felkutatásában is tevékeny részt vállaltak.

A mentőcsoport a nemzeti minősítést korábban megszerezte, május 11-12-én a szinten tartó gyakorlatát tartotta.

A 11-ei esti riasztást követően másnap reggel 8 órára elérték az alkalmazási készenlétet. A gyakorlat során a mentőcsoport kettő helyen működött. Az I. kárhelyszínen a műszaki komponens - az egészségügyi komponens biztosítása mellett – előbb veszélyesen megdőlt fák kivágását, darabolását, majd az erdőben lángra kapó aljnövényzet oltását végezte. A II. számú kárhelyszínen a csapadékvíz elvezető csatorna dugulása miatt kilépő víz által veszélyeztetett házak védelme érdekében nyúlgátat építettek, majd szivattyúzással emelték vissza a vizet a közeli Dong-ér csatornába. Ezzel párhuzamosan a logisztikai és infokommunikációs komponens tagjai a hosszan tartó beavatkozásra készülve irányítási pontot alakított ki, melynek részeként pihentető sátor állítására és berendezésére, valamint aggregátor telepítése is sor került.

Babud Jenő tű. ezredes, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője személyesen kísérte végig a gyakorlatot. Zárszavában kiemelte: „Az ilyen sikeres szinten tartó gyakorlat a bizonyítéka annak, hogy a járási mentőcsoportok érdemi, megalapozott és kiszámítható segítséget tudnak nyújtani a hivatásos katasztrófavédelmi szervek lakosságvédelmi tevékenységéhez.”

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a gyakorlat megvalósulását tagjai részvételével és anyagi hozzájárulással támogatta.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

március

Katasztrófavédelmi gyakorlat Kecelen

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének szakmai vezetésével 2018. március 9-én, Kecelen került sor a települési önkéntes mentőcsoport gyakorlatára.

Az értesítési feladattal indított gyakorlat további mozzanataként az előállt helyzet ismertetése, majd a munkavédelmi oktatás történt. A gyakorlat központi elemét a települést érő jelentős szélvihar és nagyobb mennyiségű eső okozta veszélyeztetés elleni fellépés szolgálta. Az épületekben komoly kár keletkezett, az úttestekre dőlő fák a közlekedést ellehetetlenítették, illetve a laposabb részeken összegyűlő belvizet kellett kezelni. Ennek keretében az önkéntes mentőcsoport szivattyúzási, favágási- és darabolási, homokzsákolási feladatokat végzett.

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a gyakorlatot tagjai részvételével és anyagi hozzájárulással támogatta.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

2017

december

Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség drog prevenciós tevékenységének folytatásaként 2017. december 8-án a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 11. A és 14. B osztályos tanulói ismerkedtek meg a drogok okozta szellemi, mentális és fizikai károsító hatásaival. Marosi Antal „A drogokról másképpen” című előadása a megszokott módon lebilincselte a hallgatóságot.

A drog prevenciós programról bővebben a http://www.adrogokrolmaskeppen.hu/ honlapon tájékozódhat.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

 

november

November 25-én Soltvadkerten zajlott a Kiskőrös Járási Mentőcsoportok éves szinten tartó gyakorlata. 

A feltételezés szerint Kiskőrös térségében az elmúlt napok esőzései következtében jelentős belvíz alakult ki. A lakott térségeket is érintő esemény miatt lakóépületek is veszélybe kerültek, a pincéket elöntötte a víz, a házak fala felázott, ami miatt azok lakhatatlanná váltak. Az átázott talaj miatt a fák nem tudtak ellenállni a felerősödött szélnek, így több helyen veszélyesen megdőltek. A hivatásos erők a tömegesen érkező lakossági bejelentések miatt folyamatosan beavatkoztak. A helyzet mielőbbi konszolidálása érdekében a járási mentőcsoport is működésbe lépett.

A rendkívüli helyzet következményeinek felszámolása érdekében szivattyúzási, homokzsákolási, fadöntési és darabolási munkákat végeztek. Ezzel párhuzamosan a mentőcsoport logisztikai komponensének munkatársai ideiglenes nappali melegedő- és ellátó helyet alakítottak ki, valamint a könnyebben sérült beavatkozókat egészségügyi ellátásban részesítették.

A gyakorlatot többek közt Soltvadkert polgármestere is megtekintette, aki elismeréssel nyilatkozott a gyakorlatot végrehajtó személyek munkájáról.

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a gyakorlatot tagjai részvételével és anyagi hozzájárulással támogatta.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2016-tól újonnan vállalt feladatát, a drog prevenciós tevékenységét folytatva 2017. október 24-én a Bajai Szentistváni Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói ismerkedett meg Marosi Antal „A drogokról másképpen” című előadásával. A négy osztály 84 fő diákja nagy érdeklődéssel hallgatta a látványos és elgondolkodtató előadást.

A drog prevenciós programról bővebben a http://www.adrogokrolmaskeppen.hu/ honlapon tájékozódhat.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a 2017/2018. tanévre is meghirdetette „Tudatos biztonság” elnevezésű programját, melyhez új intézményként a Kalocsai Szent István Gimnázium is csatlakozott. 2017. november 24-én előbb a 12. A és B, majd 12. C és a 9. B osztály tanulói hallgatták meg a nukleáris biztonság témájú előadást és ismerkedtek meg az ezzel kapcsolatos lakosságvédelemmel.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

október

Katasztrófavédelmi gyakorlat Csengődön

2017. október 27-én Csengődön került sor Csengőd, Tabdi, Kaskantyú és Soltszentimre települési polgári védelmi szervezetei közös gyakorlatára, melyhez csatlakozott Csengőd települési önkéntes mentőcsoportja.

A helyi művelődési házban a Magyar Honvédség szakemberei az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos rendszerről szóló ismertetőt tartottak, majd ezt követően a gyakorlattal összefüggően elméleti felkészítés történt, és a térségre jellemző veszélyeztető hatások (belvíz és rendkívüli időjárás) elleni fellépést gyakorolták.

A gyakorlat alapját Csengőd térségét érő jelentős szélvihar és nagyobb mennyiségű eső szolgálta. Az épületekben komoly kár keletkezett, az úttestekre dőlő fa a közlekedést lehetetlenítette el, illetve a laposabb részeken összegyűlő belvizet kellett kezelni. Ennek keretében a polgári védelmi szervezetek és a mentőcsoport szivattyúzási, favágási- és darabolási, homokzsákolási feladatokat végzett, működésbe léptette az átmeneti nappali melegedő ellátást, továbbá sérültek látott el.

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a gyakorlatot tagjai részvételével és anyagi hozzájárulással támogatta.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

június

Polgári védelmi felkészítés Dunafalván

A terveknek megfelelően 2017. június 20-án került sor Dunafalva települési köteles polgári védelmi szervezet felkészítő foglalkozása, melyen a helyi önkéntes mentőcsoport tagjai is részt vettek. A szakkiképzés célja az volt, hogy a természeti és civilizációs eredetű katasztrófák megelőzése, elhárítása és a helyreállítás során jelentkező feladatokra megfelelően felkészített és felkészült települési erő álljon rendelkezésre.

A képzést a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség előadóval és anyagilag támogatta.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

május

Kiskunmajsa Járási Mentőcsoport gyakorlata

A 2013-ban alakult meg az önkéntesekből álló járási mentőcsoport Kiskunmajsán. Feladatuk, hogy a járás mértékadó veszélyeztetettségéből – belvíz, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek – adódó helyzetek során jelentkező lakosságvédelmi szakfeladatokat ellássa. Bevonásukra akkor kerül sor, ha az előállt helyzet kezelésére, felszámolására a katasztrófavédelem hivatásos erői – egyéb igénybevétel miatt – nem, vagy nem kellő erővel állnak rendelkezésre.

A mentőcsoport a nemzeti minősítést korábban megszerezte, május 31-én a szintentartó gyakorlatát tartotta.

A gyakorlat alapját Kömpöc külterületét érő szélvihar, és nagyobb mennyiségű eső adta. A rendkívüli időjárás miatt több fa dőlt az utakra teljes útzárat képezve. A környező településeket is érő vihar miatt a kiskunhalasi tűzoltók korlátozott erőkkel tudnak a település érdekében beavatkozni, ezért a Kömpöci Önkéntes Települési Mentőcsoport mellett a Kiskunmajsai Járási Önkéntes Mentőcsoport tagjait is riasztották.

A gyakorlat részeként út közben az egyik szállító jármű defektet kapott, a kerék cseréjére a helyszínen került sor. Kiérkezés után megkezdték a Bázispont kialakítását, tereprendezéssel, sátorállítással és annak berendezésével, (vezetésirányítás, élelmezés) valamint aggregátor beüzemelésével. Ezen felül egészségügyi ellátó hely is kialakításra került. 

A gyakorlat során a mentőcsoportok és a helyszínen lévő hivatásos egység között folyamatos volt a kommunikáció, és a koordinált kárfelszámolási tevékenység. Mintegy 6 órányi megfeszített munkával sikerült minden utat járhatóvá tenni.

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a gyakorlatot tagjai részvételével és anyagi hozzájárulással támogatta.

 

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

Május 30-án Jászszentlászlón zajlott  Jászszentlászló és Szank települési önkéntes mentőcsoportok éves szinten tartó gyakorlata

A feltételezés szerint Jászszentlászló település körzetében viharos erejű szél kíséretében nagy mennyiségű csapadék esett rövid idő alatt. A Kiskunmajsai és a környező járásokat sújtó rendkívüli időjárás tömeges jelzései miatt a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság nem tud beavatkozó erőket küldeni. Jászszentlászló település polgármestere a kialakult helyzetet mérlegelve utasítást adott az önkéntes polgári védelmi szervezet alkalmazására.

A munkavédelmi oktatást követően az önkéntesek a kárhelyszínre vonultak. A jelzett hely megközelítése során egy a viharban leszakadt faág útakadályt képezett, majd egy fát pedig ki kellett vágni, melyet a műszaki komponens tagjai láncfűrésszel és kézi erővel eltávolítottak. A munkálat közben az egyik személy megsérült a kezén, akit az egészségügyi személyzet a helyszínen ellátott. A nagy mennyiségű felgyülemlett csapadék veszélyeztette a lakóépületeket. A veszélyeztetés megszüntetése homokzsák pakolással és szivattyúzással történt, ezzel párhuzamosan a földút talajegyengetésével a lakóépületek megközelíthetőségén javítottak.

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a gyakorlatot tagjai részvételével és anyagi hozzájárulással támogatta.

 

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

Petőfi Mentőcsoport nemzeti újraminősítő gyakorlata

Bács-Kiskun megye területén jelentkező lakosságvédelmi - kiemelten az ár- és belvízvédelmi - feladatok hatékonyabb ellátása érdekében szükség van a különböző önkéntes mentőcsoportok bevonására, amelyek felkészültségük és reagálási képességük alapján jól illeszkednek a katasztrófavédelem rendszerébe, speciális szaktudásukkal növelik az árvizek idején szükséges kutató-mentő kapacitást.

A Petőfi Mentőcsoport – mint megyei önkéntes mentőcsoport -  2012-ben alakult meg és még abban az évben megszerezte a nemzeti minősítést. A mentőcsoport a katasztrófavédelem rendszerében területi polgári védelmi szervezetként, mentésbe bevonható, különlegesen felszerelt és felkészült önkéntes tagokból áll, akik segítséget nyújtanak az árvízi védekezésnél és vízi baleseteknél.

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség aktív közreműködésével május 25-e és 27-e között Baján került sor a Petőfi Mentőcsoport 3 napos újraminősítő gyakorlatára.

A gyakorlat alapvetése szerint a Dunán levonuló rendkívüli árhullám várhatóan minden eddigi szintet meghalad, és a védművek nem biztosítják a Nagy-Pandúr sziget védelmét. A bajai szakaszmérnökség vezetőjének irányításával töltésmagasítási, nyúlgátépítési, fóliázási, rézsűmegtámasztási munkálatokat végeztek, majd éjjel folyamatos figyelőszolgálatot szerveztek, illetve bajba jutott kempingezők csónakkal történő kimentését hajtották végre.

A következő nap reggelén a figyelő szolgálat egy 80 centiméter átmérőjű buzgárt észlelt, amely ellen ellennyomó medencét készítettek. Ahogyan a valós életben is, egy váratlan feladat újabb kihívás elé állította a mentőcsapat tagjait. A Nagy-Pandúr sziget déli sarkát védő lokalizációs töltés átszakadt és a víz elöntötte az itt található lakó- és üdülőépületeket, melyeket többen lakás célra használtak. Az azonnali életmentés érdekében csónakokkal kimenekítést kellett végrehajtani.

A mentőcsoport az azonnali védekezési feladatokon túl jelentkező későbbi tevékenységet is gyakorolta. Az elöntött területekről visszahúzódó ár után a mélyedésekben nagy mennyiségben visszamaradó víz nehezíti az életet, így többek között a közlekedést. A mentőcsoport tagjai szivattyúk segítségével tették járhatóvá a víz alá került részeket.

Az egyszerre több helyszínen történő beavatkozásokat a Petőfi-szigeten működő törzs folyamatosan irányította és koordinálta.

A gyakorlat szombaton délután zárult, melyet a nemzeti minősítő bizottság vezetője Tátrai János tű. alezredes sikeresnek értékelt. A Petőfi Mentőcsoport újabb 5 évre megszerezte a Nemzeti Minősítését. A mentőcsoport tagjai nem csak ezen a gyakorlaton, hanem a 2013-as Dunán levonuló rendkívüli árvíz elleni védekezés során is bizonyították tudásukat és képességüket, hogy a bajban a katasztrófavédelem hivatásos erőin felül, az önkéntesek tudására és munkájára is lehet számítani.

 

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

április

A Norvég Alap keretében megvalósuló  „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” ( Capatity building of thedisaster manegement system at lokal level) elnevezésű projekt keretében a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmin Igazgatóság együttműködésében április 27-én Solton gyakorlatot tartottunk.

A gyakorlat elsődleges és kiemelt célja, hogy a komplex gyakorlás keretében azon személyek gyakorolják a veszélyhelyzet kezelését, akik Solt településen találkoznak a kialakult helyzettel. Ennek keretében került sor lakosságvédelmi intézkedések meghozatalára, a veszélyhelyzet megfelelő kezelésére, a lakosság tájékoztatására.

A feltételezett helyzet alapján egy Solton működő veszélyes üzemben tűz ütött ki, a levegőbe kerülő mérgező anyagokat a város központja felé fújta a szél. A tűz oltásában a hivatásos és önkéntes tűzoltó szervezetek egyaránt részt vettek. A város lakói védelme érdekében Solton elzárkózást rendelt el a polgármester, ezzel párhuzamosan a lakosság tájékoztatását is ellátta. Bonyolította a helyzetet, hogy az üzem melletti főúton közlekedő külföldi autóbusz balesetet szenvedett. A sérültek ellátása mellett a sértetlen utazók ideiglenes elhelyezésére Solt polgármestere intézkedett.

A gyakorlaton a hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett a települési polgári védelmi parancsnokság, a rendőrség, a büntetés-végrehajtási intézet, a mentőszolgálat, a polgárőrség egyaránt részt vett.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

A Norvég Alap keretében megvalósuló  „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” ( Capatity building of thedisaster manegement system at lokal level) elnevezésű projekt keretében a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmin Igazgatóság együttműködésében április 26-án lakossági fórumot tartottunk.

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Humán Szakképző Iskola rendészeti osztályos tanulói részvételével a diákok tájékoztatást kaptak arról, hogy Kiskunhalason és a környező településeken, illetve környezetükben milyen veszélyhelyzetek fordulhatnak el, adott esetben mi a teendő, mi a Katasztrófavédelem és az együttműködők feladata. A fórum megfelelő lehetőséget biztosított a párbeszédre, és a felmerült kérdések megválaszolására.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

A Norvég Alap keretében megvalósuló  „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” ( Capatity building of thedisaster manegement system at lokal level) elnevezésű projekt keretében a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmin Igazgatóság együttműködésében április 25-én Dávodon gyakorlatot tartottunk.

 A gyakorlat során a Nagybaracskai Katasztrófavédelmi Őrs állománya, a területi és települési polgári védelmi szervezetek, a térségben működő önkéntes mentőszervezet kijelölt egységei közösen tevékenykedtek. A kitűzött cél az volt, hogy a Dávodra és térségére jellemző árvízi veszélyeztető hatás bekövetkezése esetén a káresemény az előre begyakorolt módon és a kimunkált irányítási rendszer segítségével a lehető leghamarabb felszámolásra kerüljön. 

A felkészítéssel egybekötött gyakorlaton a résztvevők a Ferenc csatorna mentén begyakorolták és végrehajtották a gátépítési és erősítési, vízszivattyúzási és buzgár elhárítási tevékenységet. A gyakorlat részeként a bajai Sugovica járási mentőcsoportból a Havária Egyesület búvárai mutatták be a vízből való mentést.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

március

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a 2016/2017. tanévre hirdetett „Tudatos biztonság” elnevezésű programjának negyedik állomásaként 2017. március 31-én a kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium gimnazistái megtöltötték a színháztermet, ahol a 6 osztálynyi tanuló érdeklődve hallgatta a nukleáris biztonság témájú előadást. 

Az előadás végén osztályonként 2-2 tanuló hibátlanul kitöltötte a tesztet, így mindegyik osztály megszerezte a jogosultságot a sorsoláson való részvételre.

 

Katasztrófavédelem

 

 

február

 

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a 2016/2017. tanévre hirdetett „Tudatos biztonság” elnevezésű programjának harmadik állomásaként 2017. február 26-án előbb a Bátyai Általános Iskola, majd Fajszon a Dusnok-Fajsz Általános Iskola Fajszi Általános Iskolája 8. osztály diákjai hallgatták meg a nukleáris biztonsággal kapcsolatos ismeretbővítő előadást. Az előadás végén kitöltött tesztek hibátlanok, így mindegyik osztály jogosult a sorsoláson való részvételre.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

január

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a 2016/2017. tanévre hirdetett „Tudatos biztonság” elnevezésű programjának második állomásaként 2017. január 26-án előbb Dunapatajon a Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. osztályos tanulói, majd Kalocsán a Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 12. a, 12. c és a 12. f. osztály diákjai számára tartott nukleáris biztonsággal kapcsolatos ismeretbővítő előadást. Az előadás végén kitöltött tesztek hibátlanok, így mindegyik osztály jogosult a sorsoláson való részvételre.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség a 2016/2017. tanévre hirdetett „Tudatos biztonság” elnevezésű programjának első állomásaként 2017. január 11-én Géderlakon és Foktőn az általános iskola 8. osztályos tanulói számára tartott nukleáris biztonsággal kapcsolatos ismeretbővítő előadást. A két település iskolái a tavalyi program keretén belül találkoztak először a képzéssel. Az előadás végén mindkét osztály hibátlanul kitöltötte a tesztet, így indulhatnak a sorsoláson, melynek díja 5 kg csokoládé.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

 

2016

november

2016. november 23-án külső védelmi tervgyakorlatot tartottak Kiskunhalason.

Kiskunhalas belterületén működik egy baromfi feldolgozó vállalat, mely hűtési rendszerében 20 tonna ammóniát tárolnak. A súlyos káreset elhárítása érdekében az üzem rendelkezik belső védelmi tervvel, kiképzett és megfelelő eszközökkel ellátott üzemi polgári védelmi szervezettel.

Egy esetleges súlyos baleset következtében az üzem közvetlen közelében lévő lakók is veszélybe kerülhetnek. A veszély kezelésére, a következmények elhárítására a hatóságok és a közreműködő erők a település külső védelmi tervében foglaltak szerint járnak el. A tervben foglaltak megvalósulása érdekében 3 évente gyakorlatot kell tartani, amely 2016. november 23-án került megrendezésre. A feltételezés szerint bekövetkező üzemi baleset során a nagymennyiségű kiszabaduló ammónia veszélyeztette a lakosságot. A gyakorlaton a katasztrófavédelem, a rendőrség, a mentőszolgálat és a polgármester vezetésével a települési polgári védelmi erők mellett a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség tagjai is részt vettek.

Az üzem körüli utcák területzárási feladatát végző rendőri erők védőfelszerelésének kiegészítése érdekében a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség 4 db teljes arcot fedő gázálarcot, továbbá ammónia elleni védelmet szolgáló szűrőbetéteket adományozott a gyakorlatban közreműködő rendőri erőknek. Ezen eszközök 2 járőrautó felszerelését tartozik, így az azonnali rendelkezésre állás biztosított.

A résztvevő erők összehangolt munkával elhárították a veszélyt, megfelelően koordinált tevékenységükkel biztosították a gyakorlat eredményesességét, valamint a lakosság biztonságát.

A gyakorlat megvalósulásához hozzájáruló Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetséget a Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a Fercom Kft. támogatása segítette.

Fotó: Jáger Levente - Halasmédia

 

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

május

2016. május 28-án és 29-én Baján öt önkéntes mentőszervezet komplex gyakorlaton vett részt. A Bajai Települési Önkéntes Mentőszervezet állománya rendszerbeállító és nemzeti minősítő gyakorlaton, a Sugovica, a Wesselényi és a Kígyós Járási Mentőcsoportok, valamint a Petőfi Mentőcsoport tagjai éves szinten tartó gyakorlaton bizonyították, hogy a katasztrófavédelem hivatásos erőinek beavatkozásán felül, a károk felszámolásához az önkéntesek tudására és munkájára is lehet számítani.

A Bajai Települési Önkéntes Mentőszervezet kutatási és épületből való mentési feladatokat hajtott végre. Egyik csoportjuk a Nagy-Pandúr sziget növényzettel erősen fedett területén polgárőrökkel karöltve eltűnt személyeket kutatott fel, míg a másik csoport a Sugovica partján levő négyszintes épület erkélyén rekedt és mozgásában korlátozott lakókat - alpintechnika alkalmazásával - mentették ki.

A bajai, kalocsai és bácsalmási járásban alakult Sugovica, Wesselényi és Kígyós Mentőcsoportok minősítésük szerint az árvízi, belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek elhárításában működnek közre. Az éves szinten tartó gyakorlaton a rendkívüli árvíztől veszélyeztetett Nagy-Pandúr és Petőfi-sziget védelmét végezték. A bajai szakaszmérnökség vezetőjének irányítása mellett töltésmagasítást, az ideiglenes védmű töltés megtámasztását, buzgár lokalizálását, az átázott töltésen fóliázást hajtották végre, valamint a mentőcsoportok búvárai vízben elmerült ember keresését, kimentését gyakorolták.

Petőfi Mentőcsoport tagjai töltésmagasítási, nyúlgátépítési és töltésmegtámasztási feladatok mellett a Nagy-Pandúr szigetre betört árhullám által közvetlenül veszélyeztetett lakóházakban és üdülőkben lévő emberek - kétéltű járművel és csónakkal történő - kimenekítését hajtották végre.

A látottak és tapasztaltak alapján a gyakorlat minden résztvevője magabiztosan bizonyította képességét és profizmusát. A gyakorlat ezen felül megfelelő tapasztalatokat adott a több mentőcsoport, osztott helyszíneken végrehajtott feladatainak irányítására, koordinálására.

A gyakorlaton irányítóként vett részt Gödön Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség szakmai alelnöke és Jakity Ágota bácsalmási koordinátor.  A Szövetség ezen felül Baja Települési Önkéntes Mentőszervezet ruházatának megvásárlásához nyújtott pénzügyi támogatást.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

                                                    KatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

április

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség Alapszabályban lefektetett célja szerinti feladata, egy olyan tanácsadó - felkészítő rendszer megszervezése és működtetése, melynek eredményeként az állampolgárok megismerhetik környezetük veszélyforrásait, képessé válnak önmaguk és embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni, mind az elemi csapások, mind az ipari katasztrófák esetén.

Ugyanakkor a folyamatosan változó világ megköveteli, hogy a szövetség igazodjon a 21. századi valósághoz. Ezért a korábbi, klasszikus feladataink megtartása mellett tágabban értelmezzük a lakosságot, ezen belül kiemelten az ifjúságot veszélyeztető hatásokat. Így jutottunk arra a következtetésre, hogy előrelátóan cselekvő módon, megfelelő szakemberek bevonásával a drog prevenciót is feladataink közé emeljük. Ezzel az a célunk, hogy bemutassuk a droghasználat egyértelmű veszélyeit, és tudatosítassuk: a szer alkalmazója fizikailag, pszichikailag, anyagilag szakadékba taszítja önmagát és megnyomorítja környezetét. A drogok tudatos visszautasítása, az egészséges életmód kialakítása társadalmi ügy, és ebben a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség felelősséget vállal.  

Kezdeményezésünk nyitott fülekre talált. Április 27-én Kiskunmajsán, a Konecsni György Kulturális Központban Marosi Antal előadásán az Arany János Általános Iskola és az Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 7. és 8. osztályos tanulói vettek részt. A fiatalok nyelvét értő előadó, szemléltető eszközökkel, interaktív módon, lebilincselő és elgondolkodtató előadást tartott, amely – reményeink szerint – hozzásegítette a hallgatókat a tudatos, drogokat elutasító életmód vállalásához. 

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

január

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség „Tudatos biztonság”  című programjának első állomásaként január 20-án a foktői általános iskola nyolcadik osztályos tanulói ismerkedtek meg a nukleáris biztonsággal kapcsolatos tudásanyaggal.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség közötti együttműködés keretében január 29-én újabb helyszínen, ezúttal  Kelebián folytatódott a települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek (83 fő) felkészítése. A képzésen Lakatos Tamás – a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség kiskunmajsai koordinátora – a veszélyelhárítási tervezés és a riasztás, tájékoztatás, értesítés rendszeréről tartott előadást.

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

2015

október

A polgári védelmi szervezetek elméleti kiképzésére - katasztrófavédelmi felkészítés követelményei alapján - a kockázatbecsléseknek és a veszélyelhárítási tervekben meghatározott feladatoknak megfelelően képzési program alapján történik.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség közötti együttműködési megállapodásában a felek kölcsönösen vállalták, hogy „együttműködnek a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés során”.

Ennek a vállalásnak egyik eredménye képen 2015. október 13-án Kalocsán sor került a város települési polgári védelmi szervezeteinek alapképzésére.   A katasztrófavédelmi felkészítés célja a természeti, a civilizációs és egyéb eredetű katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzése, az elhárításra és a helyreállítás során jelentkező, a Katasztrófavédelmi törvény 52. §-ában meghatározott feladatok végrehajtására való felkészülés, továbbá bekövetkezés esetén a káros következmények lehető legkisebbre csökkentése.

A képzésen Kalocsa

 • polgári védelmi parancsnoksága,
 • lakosságvédelmi egysége
 • infokommunikációs egysége teljes állománnyal, míg
 • az egészségügyi,
 • a műszaki és kárfelszámoló,
 • és a logisztikai egységeinek parancsnoki állománya, összesen 115 fővel vett részt.

Az alapképzésen résztvevők megismerkedtek a

 • katasztrófavédelmi és polgári védelmi rendszer alapelemeivel,
 • a polgári védelmi kötelezettség tartalmával,
 • a polgári védelmi szervezetekkel,
 • a polgári védelmi kötelezettséggel összefüggő jogokról és kötelezettségekről,
 • a védekezésben résztvevő szervekkel, szervezetekkel,
 • a riasztás és értesítés rendjéről, mozgósítás szabályairól,
 • a veszélyeztető hatásokról,
 • a lakosságvédelmi feladatokról,
 • a védekezésben alkalmazott munka- és védőeszközökről,
 • és az alapvető elsősegélynyújtási ismeretekről.

Az elméleti képzés tűzoltási bemutatóval folytatódott, majd közös ebéddel zárult.

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség képzéshez való hozzájárulását a  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Fercom Kft. önzetlen anyagi támogatása segítette, amellyel hozzájárultak, hogy Kalocsa polgári védelmi szervezetei megfelelő felkészültségre tegyenek szert.

 

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

2015. október 21.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség közötti együttműködés keretében Jánoshalmán folytatódott a települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek (87 fő) felkészítése. A képzésen - a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség részéről – Lakatos Tamás a veszélyelhárítási tervezés és a riasztás, tájékoztatás, értesítés rendszeréről tartott előadást.

 

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

2015. október 27.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség közötti együttműködés keretében Kiskunhalason folytatódott Kiskunhalas és Pirtó települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek (150 fő) felkészítése. A képzésen előadóként Lakatos Tamás képviseltea Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetséget.

 

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

2015. november 03.

Újabb állomásához érkezett a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség közös szervezésében létrejött polgári védelmi felkészítő foglalkozás. Ezúttal Borota, Kéleshalom és Rém településekről 61 fő kapott képzést. A rendezvény megvalósulását a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség előadóval és anyagilag is támogatta.

 

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

 

2015. november 27.

Tovább folytatódott a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség közös összefogásában a települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek felkészítése. Ezúttal november 27-én Tompán 64 fő részvételével történt a képzés, melyen előadóként Lakatos Tamás képviselte a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetséget.

 

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelemKatasztrófavédelem

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap