Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Dátum Megnevezés
2023-03-24
Alapító okirat

A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Dátum Megnevezés
2022-11-30
Tájékoztató (magyar)
2022-11-30
Tájékoztató (angol)

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Frissítve: 2018-10-12
Hatósági ügyek intézése

Közzétéve: 2018-10-11
Katasztrófavédelmi kirendeltségek

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közszolgáltatások

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Az igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve: 2023-01-06
Bács-Kiskun VMKI nyilvántartások

Dátum Megnevezés
2023-01-06
Bács-Kiskun MKI nyilvántartások

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. 

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Döntéshozatal, ülések

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk. 

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Hirdetmények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve: 2020-01-09
Hirdetmények

Dátum Megnevezés
2023-02-08
Hirdetmény 2161
2023-02-08
Hirdetmény 2873
2023-02-08
Hirdetmény 3377
2023-02-08
Hirdetmény 3246
2023-02-08
Hirdetmény 3163
2023-02-08
Hirdetmény 3134
2023-02-08
Hirdetmény 3130
2023-02-08
Hirdetmény 3121
2023-02-08
Hirdetmény 2940 4
2023-02-08
Közlemény 2790 13
2023-02-08
Hirdetmény 3813
2023-02-08
Közlemény 2772 7
2023-02-08
Hirdetmény 5280
2023-02-08
Hirdetmény 4969
2023-02-08
Hirdetmény 4831
2023-02-08
Hirdetmény 4184
2023-02-08
Hirdetmény 4146
2023-02-08
Hirdetmény 3815
2023-02-08
Hirdetmény 3814
2023-02-08
Hirdetmény 3408

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve: 2022-12-05
Közérdekű adatok megismerése

Dátum Megnevezés
2022-12-05
Közérdekű adatok megismerése

Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve: 2023-02-02
Adatmegismerési igények 2022

Dátum Megnevezés
2023-02-02
Adatmegismerési igények 2022.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közérdekű adatok felhasználása

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Közzétéve: 2022-11-30
Jogorvoslati tájékoztató


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közzétételi listák

Közzétéve: 2019-12-31
Különös közzétételi lista

Frissítve: 2019-12-31
Egyedi közzétételi lista


A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap