Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása.

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Közzétéve: 2020-01-02
Működési statisztika

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve: 2022-05-16
Éves_költségvetés_2022

Közzétéve: 2021-06-15
Éves (elemi) költségvetés 2021

Közzétéve: 2021-06-15
Éves (elemi) költségvetés 2020 II

Közzétéve: 2021-06-15
Éves (elemi) költségvetés 2020 I

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve: 2023-04-19
2022_evi koltsegvetesi beszamolo

Közzétéve: 2022-06-21
2021_evi_beszamolo

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve: 2023-07-11
2023 I. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2023-05-17
2022. IV. negyedéves mérleg

Közzétéve: 2023-04-19
2022_III_negyedev_merlegjelentes

Közzétéve: 2023-04-19
2022_II_negyedev_merlegjelentes

Közzétéve: 2023-04-19
2022_I_negyedev_merlegjelentes

Közzétéve: 2022-06-21
2021_IV. negyedév_merleg

Közzétéve: 2022-06-21
BKM_KVI_2021_III_negyedev_merlegjelentes

Közzétéve: 2021-10-20
2021_II_negyedev_merlegjelentes


Működés

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. 

Jelenleg nincs releváns adat!

Jelenleg nincs archivált anyag.

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Koncessziók

Az igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést. 

Jelenleg nincs releváns adat!

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

 Jelenleg nincs releváns adat!

Jelenleg nincs archivált anyag.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. 

Jelenleg nincs releváns adat!

Jelenleg nincs archivált anyag.

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Frissítve: 2023-03-14
Bács-Kiskun MKI 2023. évi közbeszerzési terv

Közzétéve: 2022-03-22
Bacs_Kiskun_MKI_kozbeszerzesi_terv_2022

Frissítve: 2021-08-27
Bacs_Kiskun_MKI_2021_evi_kozbeszerzesi_terv

Közzétéve: 2020-03-20
Bacs_Kiskun_MKI_2020_evi_kozbeszerzesi_terv

Közzétéve: 2020-01-06
közbeszerzési összegzes

Frissítve: 2019-05-31
Közbeszerzési összegzés 2019.05.31

Frissítve: 2019-03-29
Közbeszerzési terv 2019

Frissítve: 2018-03-28
Közbeszerzési Terv 2018

Frissítve: 2017-08-25
Közbeszerzési terv 2017

Frissítve: 2016-03-31
Közbeszerzési terv 2016

Frissítve: 2015-04-10
Közbeszerzési terv 2015

Közzétéve: 2014-10-07
Közbeszerzési terv 2014

Jelenleg nincs archivált anyag.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap